Zatražite termin

Eko test

Ispušni plinovi

Kako biste mogli pristupiti tehničkom pregledu, potrebno je obaviti EKO test, odnosno pregled stanja motora kod kojeg se ispituju ispušni plinovi. Možete ga obaviti u našem servisu! Stojimo na raspolaganju za sva pitanja.

ŠTO JE TO EKO-TEST?

EKO Test provodi se za vrijeme svakoga redovnog tehničkog pregleda za vozila koja su bila ili su u uporabi, ali se ne provodi za vozilo koje nikada nigdje nije bilo registrirano (pušteno u promet) i koje nije starije od godine dana.

Sastoji od vizualne kontrole sljedećih uređaja:

  • ispušni sustav;
  • usisni sustav;
  • sustav za paljenje;
  • sustav za napajanje gorivom;
  • razvodni mehanizam.

BENZINSKI I DIESEL MOTORI

Kako motore možemo podijeliti na benzinske i diesel motore, kod obje podjele mjerimo posebne značajke.

Benzinske motore dijelimo na REG-KAT (na ispušnoj grani imaju lambda sondu i katalizator) i BEZ-KAT (svi oni koji nemaju katalizator ili imaju neregulirani katalizator). Ispitivanje ispušnih plinova REG-KAT motora obavlja se u dvije faze.

Prva faza ispitivanja obavlja se na radnoj temperaturi motora, pri povećanoj brzini vrtnje, a druga faza ispitivanja obavlja se na radnoj temperaturi u praznom hodu motora. Kod ovakvih motora bitno je da se zahtijevane vrijednosti plinova mogu dobiti samo ukoliko je prethodno izvršeno pregrijavanje katalizatora. Ako podaci proizvođača o zahtijevanim vrijednostima nisu poznate ispitivanje se obavlja prema zakonskim vrijednostima.

BEZ-KAT motori ispituju se samo pri radnoj temperaturi u praznom hodu motora, pri čemu su dopuštene koncentracije ugljičnog monoksida (CO) propisane od strane proizvođača. Ako podaci proizvođača nisu poznati sadržaj ugljičnog monoksida (CO) u ispušnim plinovima ne smije prelaziti 4,5% volumenskog udjela za vozila proizvedena 1986. godine i starija, odnosno 3,5% volumenskog udjela za vozila proizvedena 1987. godine i mlađa, pri minimalnoj temperaturi motora od 80ºC.

Kod Diesel motora, mjerenja srednjeg koeficijenta zacrnjenja obavljaju se tako da se motor zagrije na radnu temperaturu, te nakon toga slobodno ubrzava od brzine vrtnje u praznom hodu do najveće brzine vrtnje. Sondom za uzimanje uzoraka postavljenom u ispušnu granu dobiva se signal na analizatoru koji proračunava vrijednost srednjeg koeficijenta zacrnjenja. Ako podaci proizvođača o radnoj temperaturi i vrijednosti srednjeg koeficijenta zacrnjenja nisu poznati uzimaju se zakonske vrijednosti.

Zatražite termin